โทรศัพท์ 0-5551-1832
หรือ 0-5551-5900-5 ต่อ 300
         
 
 

ประกาศ !!

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558


Download ระดับ ปวส

Download ระดับ ปริญญาตรี

Download ห้องสอบสัมภาษณ์

***** ข้อปฏิบัติเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

***** อัตราค่าเช่าห้องพัก.pdf

: สำนักงานรับนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 41 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000