โทรศัพท์ 0-5551-1832
หรือ 0-5551-5900-5 ต่อ 300
         
 
 

ประกาศรับสมัครโควตา ปีการศึกษา 2558
(สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้ ไฟล์ pdf)

ประกาศโควตา ปีการศึกษา 2558
กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาโควตา 2558 (เอกสารหมายเลข 1)
แผนรับโควตา ระดับ ปวส. (เอกสารหมายเลข 2)
แผนรับโควตา ระดับ ป.ตรี (เอกสารหมายเลข 3)
วิธีการสมัคร (เอกสารหมายเลข 4)
ใบชำระค่าสมัครสอบ 2558
ใบสมัครโควตาทั่วไป-2558


*** สมัครโควตาทั่วไป (ผ่านอินเตอร์เน็ต) คลิกที่นี่


**ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย 27 พ.ย. 2557**
**กรอกข้อมูลการสมัคร วันสุดท้าย วันที่ 2 ธ.ค. 2557 **

: สำนักงานรับนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 41 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000