โทรศัพท์ 0-5551-1832
หรือ 0-5551-5900-5 ต่อ 300
         
 
 

ประกาศ !!

เลื่อนผลการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2558
เป็นวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.

: สำนักงานรับนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 41 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000