โทรศัพท์ 0-5551-1832
หรือ 0-5551-5900-5 ต่อ 300
         
 
 


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
***รอบรับตรง มทร.ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2557 ***
*** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
(นักศึกษา รอบรับตรง ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เท่านั้น) คลิกที่นี่
***

-------------------------------------------------------------------------------------------------


กำหนดการรายงานตัว นักศึกษา ***โควตา *** มทร.ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2557

ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
(ดูรายละเอียดทั้งหมด)

1.กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาโควตา 2557
2.คุณวุฒิและสาขาที่เปิดรับปวส
3.คุณวุฒิและสาขาที่เปิดรับปริญญาตรี
4.ค่าใช้จ่ายปวส
5.ค่าใช้จ่ายปริญญาตรี
6.ขั้นตอนการสมัครโควตา
7.ใบสมัครโควตาทั่วไป-2557
8.ใบชำระเงินค่าสมัครโควตา
9. ประกาศเรื่องการรับสมัคร
10.
11.แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
12.แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
: สำนักงานรับนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 41 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000